Ekşi Sözlük kurulduğu yıl, bir çeşit internet ansiklopedisi olarak işlev görme misyonu üstlenmişti. Yıllar içerisinde, her şey gibi Ekşi Sözlük de değişimler ve dönüşümler geçirerek bu misyondan uzaklaştı ve farklı formatlara sahip olmaya başladı. Ayrıca Ekşi Sözlük türevi sözlükler hayatımıza girmeye başladı ve Wikipedia gibi net ve bilimsel bilgiler sunan internet ansiklopedileri ortaya çıktı. Tüm bunların sonucunda, interaktif sözlüklerin genel amacı, insanların kendi fikirlerini ve deneyimlerini anlattığı bir şekle büründü. İnteraktif sözlükleri bir çeşit “serbest kürsü” olarak değerlendirmek yanlış olamayacaktır.

İlk kurulduğu zamanlarda insanlar, bilmedikleri konularda “bir bilene danışmak” amacıyla Ekşi Sözlük’e giriş yaparken, zaman içerisinde ortaya çıkan internet ansiklopedileri, sosyal medya siteleri, yazar sayısının artması vb. etkenler sebebiyle interaktif sözlükler “kutsal bilgi kaynağı” olmaktan “online tartışma kulüpleri” şekline büründü.

Hazır scriptler ve blogsözlük’ler kullanarak kolaylaşması, kod yazma bilgisinin yaygınlaşması ve basitleştiren araçların bulunması ile bu “serbest kürsü”ler ve “online tartışma kulüpleri”, Ekşi Sözlük merkezinden başlayarak daha da yaygınlaştı ve çeşitlendi. İlk zamanlarda her kullanıcının bir şeyler katmaya çalıştığı “genel” bir kaynak varken, şu anda tek bir konuya odaklanmış veya tek bir kesime hitap eden daha “özel” kapsamlı sözlükler de internet ortamında kendisine yer bulmakta.

İçerisinde bulunduğumuz yıl itibari ile ortalama 18 yıllık bir geçmişe sahip interaktif sözlük dünyası, her geçen gün daha farklı oluşumlara sahne olmakta. Önümüzdeki yıllarda, interaktif sözlükler arasında kullanıcı ve yazar bakımından zirveyi elinde tutan Ekşi Sözlük, Uludağ Sözlük, Dünya Sözlük, İnstela, Kutup Sözük, Süslü Sözlük, Galatasaray Sözlük ve -her ne kadar diğer kullanıcılar tarafından sözlük olarak görülmese de- İnci Sözlük’ü yerinden edebilecek farklı sözlük oluşumları ortaya çıkacak mıdır bilinmez; ancak mezarlık haline gelmiş ölü sözlükler olduğu gibi, istikrarla varlığını sürdüren ve ilerleyen sözlüklerin var olduğunu görmek ümit verici bir gelişme.

@admin